Gospodarjenje z nepremičninami

V PUN nepremičnine se zavedamo, da je oddajanje nepremičnin in spremljava najemnikov velikokrat zelo obremenjujoče, predvsem pa zamudno za lastnike. Zato smo se odločili, da ponudimo storitev, ki vsem lastnikom, ki nepremičnine oddajajo, omogoča preglednejše in gospodarnejše ravnanje z naložbami. Pomembnost tega produkta se v zadnjem času zaveda čedalje več investitorjev. V portfelju gospodarjenja imamo tako že več kot 800 enot.

Organizacijsko-administrativna opravila

 • ߋ  Izdelava in vodenje evidenc o najemnikih in uporabnikih nepremičnin za lastnika.

Tehnična opravila

 • ߋ  Pregled nepremičnin ter priprava plana nujnih in rednih vzdrževalnih del.
 • ߋ  Priprava popisov za nujna vzdrževalna in investicijska dela.
 • ߋ  Pridobivanje ponudb za izvedbo del.
 • ߋ  Pogajanja s ponudniki.
 • ߋ  Nadzor nad izvedbo del.
 • ߋ  Zastopanje v vseh morebitnih upravnih postopkih potrebnih za izvedbo del.
 • ߋ  Količinski in kakovostni prevzem del.
 • ߋ  Reševanje reklamacij.
 • ߋ  Prijava morebitne škode na nepremičninah zavarovalnici.
 • ߋ  Uveljavljanje napak v času garancijskega obdobja.
 • ߋ  ...

Finančna opravila

 • ߋ  Mesečni obračun najemnin z razpošiljanjem položnic.
 • ߋ  Mesečno poročanje lastniku o prejetih najemninah.
 • ߋ  Opominjanje dolžnikov.
 • ߋ  Izvedba izterjave neplačnikov.
 • ߋ  Preverjanje plačil ostalih stroškov s strani najemnikov.
 • ߋ  Izdelava mesečnega, polletnega in letnega finančnega poročila namenjenega lastniku.
 • ߋ  Izdelava točkovalnih zapisnikov za stanovanja in stanovanjske hiše (za občine).
 • ߋ  ...


Upravljanje

Pun nepremičnine je specializirano podjetje za upravljanje stanovanjskih in poslovnih objektov ter garažnih hiš. Cilj naših storitev je ohranjanje in nadgradnja vrednosti vaših nepremičnin. Zaupa nam že več kot 3.000 lastnikov nepremičnin širom Slovenije.

Vzdrževanje

Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih objektov ter garažnih hiš je dejavnost kateri v podjetju Pun nepremičnine dajemo poseben pomen. Vzdrževanje je ključ pri ohranjanju in nadgradnja vrednosti vaših nepremičnin.

Prodaja

V Pun nepremičnine posredujemo pri prodaji oziroma nakupu stanovanj (tako novogradenj kot starejših enot), poslovnih prostorov, lokalov, parkirnih mest in zemljišč. Ukvarjamo pa se tudi z oddajo in najemom navedenih nepremičnin.